تست

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.